Zastępstwo procesowe

Zastępstwo procesowe Opole

Działalność Kancelarii w zakresie postępowania sądowego i administracyjnego obejmuje reprezentację klientów w postępowaniach:

  • sądowych, we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym;
  • egzekucyjnych, zabezpieczających;
  • upadłościowych i naprawczych;
  • sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej.

 

Substytucje Opole

Informujemy, iż świadczymy na rzecz innych kancelarii usługi w zakresie substytucji na terenie Opolszczyzny.

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy Państwa do bezpośredniego skontaktowania się z nami.

tel. kom. 507 355 402