Odszkodowania

Kancelaria świadczy na rzecz poszkodowanych pomoc prawną w zakresie roszczeń odszkodowawczych związanych ze szkodą powstałą w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, błędach w sztuce lekarskiej.

Pomagamy przeprowadzić cały proces likwidacji szkody począwszy od pomocy w gromadzeniu niezbędnych dokumentów, zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela lub innego podmiotu odpowiedzialnego, negocjacji wypłaty odszkodowania, po przeprowadzanie całego postępowania sądowego.

Tytułem odszkodowania uprawniony może żądać m.in. zwrotu kosztów:

  • wszystkich rzeczy uszkodzonych w wyniku wypadku - począwszy od ubrań, telefonów komórkowych, laptopów, zegarków po samochody inne przedmioty wartościowe,
  • leczenia i rehabilitacja w tym poniesionych wydatków na leki, dojazdy do placówek medycznych, protez, kuli i innych aparatów),
  • opieki osób trzecich,
  • utraconego zarobku,
  • w przypadku trwałej całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy - renty wyrównawczej.

W związku z wypadkiem pojawia się zawsze szkoda niemajątkowa czyli krzywda. Za ból, i cierpienie jakiego doznało się w związku z wypadkiem przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich miał wypadek, skontaktuj się z nami!

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy Państwa do bezpośredniego skontaktowania się z nami.

tel. kom. 507 355 402
stacj. 77 300 00 54

Kancelaria Radcy Prawnego BS Legal Krzysztof Bukowski
ul. Ozimska 7, 45-057 Opole