Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawnicy Kancelarii prowadzą sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności dotyczące:

 • odwołań od wypowiedzenia umów o pracę;
 • odpraw;
 • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy;
 • kar porządkowych;
 • świadectw pracy;
 • ustalenia istnienia stosunku pracy;
 • mobbingu;
 • zaległych wynagrodzeń;
 • sprawy o przyznanie emeryty z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • reprezentacji Klienta w postępowaniu przed organem rentowym;
 • reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym;
 • przygotowaniu pism procesowych;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów;
 • negocjacjach z pracodawcą lub pracownikiem.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy Państwa do bezpośredniego skontaktowania się z nami.

tel. kom. 507 355 402
stacj. 77 300 00 54