Prawo cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności:

  • sprawy z zakresu zobowiązań;
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego;
  • sporządzanie pism procesowych tj. pozwy, wnioski zażalenia, apelacje kasacje i inne;
  • negocjacje;
  • porady prawne;

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

  • sporządzanie umów cywilnoprawnych;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym;
  • reprezentacji Klienta w negocjacjach oraz mediacjach;
  • przygotowaniu pozwów i wniosków do sądu jak i środków odwoławczych.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy Państwa do bezpośredniego skontaktowania się z nami.