Prawo karne i wykroczeń

Prawnicy Kancelarii prowadzą sprawy z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń, w szczególności obejmujące:

  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (policja, prokuratura) i postępowaniu sądowym
  • wnoszenie subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia,
  • dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym (powództwo adhezyjne),
  • reprezentowanie jako pełnomocnik lub jako obrońca Klienta w sprawach o wykroczenia,
  • przygotowaniu pism procesowych.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy Państwa do bezpośredniego skontaktowania się z nami.