Prawo rodzinne i opiekuncze

Prawnicy Kancelarii prowadzą sprawy z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności:

 • rozwody (rozwód z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie);
 • separacje (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie, na zgodny wniosek stron);
 • sprawy alimentacyjne, w szczególności sprawy o alimenty (o zasądzenie), sprawy o podwyższenie, obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;
 • zaspakajanie potrzeb rodziny;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • podział majątku dorobkowego małżonków;
 • sprawy związane z majątkowymi umowami małżeńskimi (intercyzy);
 • sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi, w szczególności pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dziećmi;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie;
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli;

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi polegające na:

 • reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym;
 • reprezentacji Klienta w negocjacjach oraz mediacjach;
 • przygotowaniu pozwów i wniosków do sądu jak i środków odwoławczych.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy Państwa do bezpośredniego skontaktowania się z nami.

tel. kom. 507 355 402
stacj. 77 300 00 54

Formularz zapytań