Windykacja należności

Windykacja Opole.

Jeżeli twój dłużnik nie zapłacił nalezności nie wahaj się zabezpieczyć swoich interesów.

Kancelaria oferuje usługi w zakresie windykacja należności. Proces ten obejmuje zasadniczo obejmuje trzy etapy;

  • Pierwszym jest próba polubownego rozwiązania sporu i uzyskanie zapłaty w drodze negocjacji.
  • W przypadku niepowodzenia tychże czynności zachodzi konieczność dochodzenia zapłaty na drodze postępowania sądowego. Na tym etapie Kancelaria wykonuje wszystkie czynności związane ze sporządzanie pism procesowych oraz reprezentacją Klienta przed sądami.
  • Ostatnim etapem jest wyegzekwowanie od zobowiązanego należności stwierdzonej wyrokiem, czyli podejmowanie wszelkich czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń obejmujących zarówno postępowanie egzekucyjne jak i upadłościowe.

 

Naszym celem nadrzędnym jest dobro Klienta. Wszelkie czynności są poprzedzone kompleksową analizą sprawy oraz podejmowane w taki sposób aby zminimalizować ryzyko procesowe.