Pomoc prawna w zakresie bezumownego korzystania z nieruchomości przez zakłady przesyłowe

Jeżeli na nieruchomości będącej twoją własnością znajdują się jakiekolwiek urządzenia przesyłowe tj. słupy energetyczne wysokiego i średniego napięcia, stacje transformatorowe, rurociągi, urządzenia kanalizacji ściekowej, a nigdy nie wyraziłeś zgody na ich wybudowanie - zgłoś się do nas.

Pomożemy uregulować stan prawny i uzyskać dla ciebie stosowne świadczenia.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • ustanowienia służebności przesyłu,
  • uzyskania odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres do 10 lat wstecz,
  • usunięcia lub przesunięcia sieci przesyłowej.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy Państwa do bezpośredniego skontaktowania się z nami.